Mimic projects
Značky: Všechny, C#, Tutorial, App, Game, Test, Hack, C++/cli, C++, Java, Xna, C++/qt, Lib

[ 23.4.2013 ]C# Tutoriál 45 - Zamykání vláken

Informace:
- Co je zamykání vláken a jak se používá
- Použití modifikátoru volatile a klíčového slova lock
- Ukázka tříd Monitor a Interlocked

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 20.4.2013 ]C# Tutoriál 44 - Vlákna

Informace:
- Základní práce s vlákny (třída Thread)

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 16.4.2013 ]C# Tutoriál 43 - Přetěžování operátorů

Informace:
- Jak přetěžovat operátory a hlavní rozdíl mezi implicit a explicit

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 16.4.2013 ]C# Tutoriál 42 - Skákání pomocí Goto a operand @

Informace:
- Klíčové slovo goto pro skákání v kódu na větší vzdálenosti a operand @

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 16.4.2013 ]C# Tutoriál 41 - Pokročilé použití událostí a jejich ošetření

Informace:
- Jak vytvořit vlastní tělo události pro přidání a odebrání funkce (delegáta)
- Způsoby ošetření události, pokud nebude obsahovat žádného delegáta

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 16.4.2013 ]C# Tutoriál 40 - Delegáti přes Action a Func

Informace:
- Jak používat třídy Action a Func místo klasických delegátů

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 16.4.2013 ]C# Tutoriál 39 - Nastavení generického typu

Informace:
- Jak se nastavuje generický typ při dědičnosti nebo u funkcí tak, aby bylo možné vynutit podmínku, kde generický typ musí být třeba třída, struktůra nebo jiný objekt

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 16.4.2013 ]C# Tutoriál 38 - Klíčová slova checked, unchecked a var

Informace:
- Co jsou a jak fungují klíčová slova checked, unchecked a var

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 37 - Singleton

Informace:
- Jak se vytváří jedináček (singleton) a k čemu se používá

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 36 - Likvidace objektů a klíčový slovo using

Informace:
- Jak v C# likvidovat/uvolňovat objekty pomocí Dispose()
- A použití klíčového slova using

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 35 - Lambda výrazy

Informace:
- Co jsou lambda výrazy, k čemu jsou a jak se používaj

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 34 - Indexace objektu

Informace:
- Jak vytvořit indexaci přímo na instanci objektu (třeba třídy) stejně jako u pole

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 33 - Rozšíření objektu

Informace:
- Jak se vytváří rozšíření objektu (extension) třeba u třídy o další funkce (bez ohledu, jestli je objekt sealed)

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 32 - Game Memory Hack

Informace:
- Jedná se o speciální díl tutoriálu, kde ukazuji, jak pomocí C# změnit a získat proměnné v nějaké hře (z paměti)
- Tento tutoriál slouží jen jako ukázka, takže zde nevysvětluji všechno, protože hodně věcí v předchozích tutoriálech ještě nebylo

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 31 - Události

Informace:
- Základní vytváření událostí (event) a jejich použití

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 30 - Delegáti

Informace:
- Práce s delegáty (delegate) a jejich využití

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 29 - Výjímky

Informace:
- Základní ošetření vyhození vyjímky, jejich vyvolání a jak vytvořit vlastní výjímky

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 28 - Základy generiky

Informace:
- Tento tutoriál je zaměřen na základní použití generických tříd a funkcí

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 27 - Struktůry

Informace:
- Ukázka práce se struktůrou (struct). K čemu slouží, proč se používá a jaký jsou hlavní rozdíly mezi třídou a struktůrou

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 26 - OOP 7. - Abstraktní a virtuální funkce a rozhraní

Informace:
- Pokračování v OOP, kde vysvětluju použití abstraktních a virtuálních funkcí ve třídě
- Dále jak se používá rozhraní (interface) a k čemu vlastně je

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 25 - Vlastnosti

Informace:
- Co jsou vlastnosti (Properties) a jak se používají v C#

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 24 - OOP 6. - Ukázky modifikátorů, Gettry, Settry, readonly a const

Informace:
- Další pokračování OOP, který navazuje na předchozí dědičnost
- Zde přidávám jednoduché ukázky modifikátorů tříd a další modifikátory jako readonly a const
- A jak se používají gettry a settry a co to vlastně je

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 23 - Flagy ve výčtových typech

Informace:
- Jak se používají flagy ve výčtových typech a k čemu slouží

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 22 - Bitové operátory

Informace:
- Základní použití bitových operátorů
- Ukázka s HEX hodnotou
- Výpočet pomocí binárního čísla

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 21 - Výčtové typy a klíčové slovo typeof

Informace:
- Zde ukazuji základní práci s výčtovými typy (enum)
- A k čemu slouží klíčové slovo typeof

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 20 - OOP 5. - Základy dědičnosti

Informace:
- Jak už název napovídá, tak se jedná o základy dědičnosti a jak to vlastně funguje
- Pár věcí jsem tam zapoměl říct, takže je pravděpodobně zmíním v dalších dílech

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 19 - OOP 4. - Kopírování objektů

Informace:
- Co je kopírování objektů, jak se používá a možné/časté chyby při kopírování
- Dále přidávám kopírovací konstruktor a ukázku rozhraní ICloneable

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 18 - OOP 3. - Funkce objektu

Informace:
- Tento tutoriál věnuji pro ukázku a použití výchozích funkcí, které jsou v každém objektu (např. třídy) a které se dědí přímo z Object

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 17 - OOP 2. - Konstruktory

Informace:
- Zde navazuji na OOP 1., konkrétně na kontruktory třídy

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 16 - OOP 1. - Základy a modifikátory

Informace:
- Jedná se o první kapitolu o OOP (Objektově orientované programování), kde vysvětluji základy a všechny možné modifikátory, které se používají právě v OOP a krátká ukázka instanční proměnné

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 15 - PictureBox a Zdroje (Resources)

Informace:
- Jak se používá komponenta PictureBox a její vlastnosti
- Potom navazuju na zdroje Resources. Co to je a jak se s tím pracuje. Více na videu

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 14 - BackgroundWorker

Informace:
- Jak se používá toto speciální vlákno a k čemu je dobré. Ukázka všech jeho událostí a přenos jak jednoho parametru, tak i více

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 13 - ColorDialog (výběr barev)

Informace:
- Timto tutoriálem ukončuji 3 dílnou aplikaci a příště bude opět něco jiného/nového
- Jinak zde ukazuji práci s komponentou ColorDialog a jak se nastavují vlastní barvy (přednastavené) do okna pro výběr barvy

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 12 - ProgressBar

Informace:
- Tento tutorial navazuje na 11. díl, kde jsem ukazoval časovač
- Zde přidávám do aplikace ProgressBar a něco málo o něm řeknu

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 11 - Časovač (Timer)

Informace:
- Zde ukazuji, lehce vysvětluji práci s časovačem (Timer), jak vlastně funguje a jak se používá.
- Jako příklad jsem zvolil aktualizaci času v PC (zobrazení hodin, minut, sekund a milisekund)
- Později tento program budu rozšiřovat na další 2 díly (další díl bude ProgressBar a potom ColorDialog)

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 10 - Přenos dat mezi dvěma formy II

Informace:
- Jedná se o neplánovanou druhou část přenosu hodnot mezi dvěma formy, kde ukazuji 3 další možnosti, které jsem v první části nezmínil
- Toto video bylo vytvořeno na dotaz jestli to nejde nějak jinak bez použití delegátů/událostí, takže tady je

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 9 - Práce s MessageBox

Informace:
- Práce s třídou MessageBox pod GUI i v konzoli a ukázka většiny jeho parametrů a k čemu se vlastně používá

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 8 - Základy funkcí a klíčová slova (params,out,ref,is)

Informace:
- V tomto tutoriálu vysvětluji základní princip a používání funkcí
- A klíčová slova params, ref, out a is
- Také něco řeknu o typu object

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 7 - Pole a cykly

Informace:
- V tomto tutoriálu ukazuju základní typy pole (jednorozměrné, vícerozměrné a pole polí)
- Všechny typy cyklů (for, while, do-while a foreach)
- Klíčová slova break, continue a in
- A na závěr třídu Array

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 6 - Základní Nullable typy

Informace:
- V tomto tutoriálu ukážu, jak lze nastavit běžným typům jako třeba int, double, bool, char apod. hodnotu NULL a následně s tímto typem pracovat a v čem se vůbec liší od původního typu

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 5 - Podmínky, switch a ternární operátor

Informace:
- Tento tutoriál je pro začátečníky, kde ukazuju možnosti nějakého rozhodnotí (podmínky) 3 způsoby

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 4 - Čtení čísla z konzole

Informace:
- V tomto díle navazuju na 3.díl a zde ukazuji, jak načítat číslo z konzole a následně ho převést ze string na int (bez ošetření i s ošetřením) pomocí 2 způsobů

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 3 - První konzolová aplikace

Informace:
- V tomto díle se vrátím úplně na začátek a ukážu, jak do konzole vypsat nějaký text, změnit barvu textu/pozadí, nastavit titulek nebo zadat vstup (jako text) a vypsat ho

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 2 - Přenos dat mezi dvěma formy I

Informace:
- V tomto tutoriálu se zaměřuju na přesun dat mezi dvěma formy, protože hodně lidí (co jsem koukal) toto neví
- Ukažu 5 možností (je jich více), jak ukončit Form1 pomocí Form2 (někdo skryje Form1 a když ukončí Form2 tak se diví, že se aplikace neukončila) a ke konci přesun hodnoty z Form2 do Form1

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Videa:

[ 4.4.2013 ]C# Tutoriál 1 - První okno v GUI

Informace:
- Tento první tutoriál je hlavně pro úplný začátečníky, kteří vidějí C# poprvé a chtějí si zkusit vytvořit nějakou aplikaci v GUI (formuláři)

Použité prog. jazyky: C#

Značky: c#, tutorial

Dodatečné informace

- jedná se o mnou tvořené i dabované tutoriály v C# .NET 4.x

- u některých mnou vytvořených videí se může o nějakou sekundu spozdit zvuk/obraz (vůbec nevim čim to je – zkoušel jsem snad vše, někdy to je OK a někdy ne), takže poprosim o trpělivost

- pokud jsem se někde přeřekl, tak se omlouvám, ale stane se, kór když se to nahrává a člověk si hlídá, aby se ne nepřeřek, neříkal blbosti a nenechával moc chvilky ticha.. v každém případě doufám, že se videa budou líbít a někomu třeba i pomužou

- a pokud se nějaké video bude líbít, tak poprosim o like na youtube, případně odběr

- další důležitá věc je, že lekce nebo číslování videi není podle obtížnosti, ale pouze jako pořadí videa, takže video s číslem 10 může navazovat třeba na 2. video apod. Pokud by to bylo něco, co opravdu navazuje hned na předchhozí video, tak bych to na začátku předchozího videa zmínil

- jinak všechny videa se pokoušim nahrávat v HD rozlišení, takže většinou všude je 1080p (minimálně 720p) a vyjmečně méně, ale to se netýká přímo tutoriálů

Videa: