Mimic projects
Značky: Všechny, C#, Tutorial, App, Game, Test, Hack, C++/cli, C++, Java, Xna, C++/qt, Lib

[ 27.4.2013 ]PluginLoader (správa vlastních pluginů)

Informace:
- Umožňuje snadné vytváření, načítání a používání vlastních pluginů v aplikaci
- Možnost volání funkcí, vlastností, událostí, zdrojů z pluginu
- Má široké použití (lokalizace, čistě pro zdroje (obrázky, zvuky..), vlastní formuláře, úprava UI atd.

Použité prog. jazyky: C# (.net 4.5)

Stažení verze: 1.1 + doc

Značky: c#, lib

Vlastnosti

- velice snadná práce s pluginy
- umí načítat nebo odebírat pluginy za chodu aplikace
- systém příkazů (je možnost ovládat plugin pomocí vlastním příkazů)
- podpora formulářů a kontrolních prvků (GUI)
- podpora jednoho i více zdrojů (resources), kde je možné načítat cokoli (texty, obrázky, hudbu...)
- identifikace pluginu pomocí unikátního GUID, takže název pluginu není důležitý
- možnost načtení jednoho pluginu nebo rovnou celého adresáře s pluginy

Jak si vytvořit vlastní plugin

- pro vytvoření vlastního pluginu je důležité postupovat těmito kroky

1) Aplikace která bude používat pluginy a i samotné pluginy musí obsahovat referenci na PluginLoader
2) Plugin musí být umístěn ve jmeném prostoru mimic.Plugin
3) Hlavní třída v pluginu se musí jmenovat Plugin a musí dědit od PluginBase
4) Přepsat implementaci na vlastnost Guid (vytvořit vlastní guid pro plugin)

[kód] Minimální nastavení

using mimic.PluginLoader;

namespace mimic.Plugin
{
  public class Plugin : PluginBase
  {
    public override string Guid
    {
      get { return "VlastniGuid"; }
    }
  }
}

[kód] Běžné nastavení

using mimic.PluginLoader;
using System;

namespace mimic.Plugin
{
  public class Plugin : PluginBase
  {
    public override string Guid
    {
      get { return "VlastniGuid"; }
    }

    public override string Author
    {
      get { return "mimic"; }
    }

    public override string Description
    {
      get { return "Základní informace"; }
    }

    public override Version Version
    {
      get { return new Version(1, 1, 0); }
    }
  }
}

[kód] Ukázka zachycení příkazů v pluginu

using mimic.PluginLoader;
using System.Windows.Forms;

namespace mimic.Plugin
{
  public class Plugin : PluginBase
  {
    private Form form;

    public override string Guid
    {
      get { return "Commands"; }
    }

    // ve formuláři se musí předat instance
    public override void ParentForm(Form form)
    {
      this.form = form;
    }

    protected override void CommandReceiver(string command)
    {
      switch (command)
      {
        // ukončí furmulář
        case "close":
          if (form != null)
            form.Close();
          break;

        // odebere tento plugin
        case "unload":
          PluginLoader.PluginLoader.Unload(Guid);
          break;
      }
    }
  }
}

[kód] Kreslení na formulář přes plugin

using mimic.PluginLoader;
using System;
using System.Drawing;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace mimic.Plugin
{
  public class Plugin : PluginBase
  {
    private Random r = new Random();
    private Form form;

    public override string Guid
    {
      get { return "WindowColorChaos"; }
    }

    public Plugin()
    {
      // při odebrání pluginu je nutné odebrat i události na formulář a
      // nastavít původní barvu formuláře
      OnDeactivated += () =>
      {
        if (form != null)
        {
          form.Paint -= Paint;
          form.BackColor = Color.FromKnownColor(KnownColor.Control);
          form.Invalidate();
        }
      };
    }

    // ve formuláři se musí předat instance
    public override void ParentForm(Form form)
    {
      if (form != null)
      {
        this.form = form;
        // přidá se funkce do události pro vykreslení na formulář
        this.form.Paint += Paint;
        // automaticky bude překreslovat formulář každých 500ms
        PeriodicRepaint(500);
      }
    }

    // je voláno událostí pro vykreslení na formulář
    private void Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      Graphics g = e.Graphics;
      // vygeneruje náhodnou barvu na pozadí formuláře
      g.Clear(Color.FromArgb(r.Next(0, 255), r.Next(0, 255), r.Next(0, 255)));
    }

    private async void PeriodicRepaint(int delay)
    {
      // dokud formulář bude existovat a plugin bude načten
      while (!form.IsDisposed && IsActivated)
      {
        form.Invalidate();
        await Task.Delay(delay);
      }
    }
  }
}

[kód] Pár ukázek použití knihovny PluginLoader

// bude automaticky každou 1s kontrolovat adresář "libs" jestli se nějaký
// plugin přidal nebo odebral
PluginLoader.AutoDetect(true, "libs");

// načte jeden plugin
PluginLoader.Load("C:\\Plugin.dll");

// načte všechny pluginy v adresáři "libs"
PluginLoader.LoadPlugins("libs");

// odebere načtený plugin podle jeho GUID
PluginLoader.Unload("GuidPluginu");

// odebere všechny načtené pluginy
PluginLoader.UnloadPlugins();

// odešle všem pluginům příkaz "close" (co se má stát je na každém pluginu)
PluginLoader.SendCommand("close");

// získá plugin podle jeho GUID
IPlugin myPlugin = PluginLoader.Get("GuidPluginu");
// zavolá funkci "Vypis" s parametrem "Ahoj světe", která je umístěná v pluginu
myPlugin.Func("Vypis", "Ahoj světe");
// nastaví vlastnost "Cislo" na hodnotu 100 (vlastnost je typu INT), která je opět
// umístěná v pluginu
myPlugin.Property("Cislo", 100);
// získá hodnotu z vlastnosti "Cislo"
int cislo = myPlugin.Property<int>("Cislo");
// získá hodnotu z "TEXT" ze zdroje v Properties
string text1 = myPlugin.Res().GetString("TEXT");
// získá hodnotu z "TEXT" z vlastního zdroje
string text2 = myPlugin.Res("MyResource").GetString("TEXT");
// předá formulář do pluginu
myPlugin.ParentForm(this);
// odešle příkaz pouze tomuto pluginu
myPlugin.SendCommand("show");