Mimic projects
Značky: Všechny, C#, Tutorial, App, Game, Test, Hack, C++/cli, C++, Java, Xna, C++/qt, Lib

[ 6.5.2013 ]File Updater

Informace:
- Tato knihovna obsahuje 3 třídy. Třída FileHasher, která vytváří hashe ze souborů, třída FileHasherExporter, která vytváří výstupní soubor s hashem (formát XML, textový soubor a zabezpečený soubor), který poté využívá druhá třída FileUpdater
- Třída FileUpdater aktualizuje lokální soubory podle aktualizačního souboru ze vzdáleného serveru

Použité prog. jazyky: C# (.net 4.0)

Stažení verze: 1.2 + doc

Značky: c#, lib

Vlastnosti pro třídu - FileHasher

- umožňuje vytvářet hashe ve formátech md5, sha1, sha256, sha384, sha512 a ripemd160
- možnost vytvoření jak jednoho souboru, tak i více nebo rovnou celého adresáře i s podadresáři

Vlastnosti pro třídu - FileHasherExporter

- podporuje export do souboru XML (výchozí) a textový soubor (Simple)
- podporuje také export do bezpečného souboru (Secured), kde není možné jednoduše zjistit název (cesty k souborům) a hashe

Vlastnosti pro třídu - FileUpdater

- celá aktualizace souborů se provádí asynchronně přes jiné vlákno
- celý proces je řízen událostmi
- kontroluje existenci souborů i jejich hashe
- automaticky při nějaké neshodě stahuje soubor ze serveru na kterém je umístěn (stahování probíhá po jednom souboru)
- možnost stahovat soubory do vlastního adresáře
- podpora událostí pro Cross-Thread z jiného vlákna (třeba ve formuláři)

Obrázky: